Weryfikacja uprawnień

W celu weryfikacji posiadanych uprawnień prosimy o podanie numeru wykonywania zawodu (NPWZ) oraz daty urodzenia. Data urodzenia nie będzie przechowywana. Weryfikacja nastąpi poprzez połączenie z bazą NIL. Weryfikacja ta i utworzenie konta jest niezbędne, aby zakupić wyroby medyczne przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku przez lekarza specjalistę.