Porównanie zachowania śluzówki warg po zastosowaniu różnych sposobów iniekcji preparatów z kwasem hialuronowym z gamy Stylage®

Na początku należy podkreślić, że przewidywalność efektu końcowego zabiegu powiększania ust jest jednym z głównych priorytetów lekarza medycyny estetycznej.
Na podstawie obserwacji klinicznej stwierdzono, iż wykonanie zabiegu powiększania ust
u tej samej pacjentki z zastosowaniem różnych technik może dawać różne efekty końcowe (Ryc. 1).

W niniejszej publikacji porównano zmiany zachodzące w powierzchniowej anatomii górnej wargi po iniekcji kwasu hialuronowego w przypadku zastosowania różnych technik podawania preparatu.
Do iniekcji zastosowano produkty na bazie kwasu hialuronowego Stylage® M oraz Stylage® Lips Plus firmy Laboratoires Vivacy. Efekt końcowy każdej z technik przedstawiony na zdjęciach prezentuje usta po pełnym wygojeniu (min. dwa tygodnie od ostatniej iniekcji żelu z kwasem hialuronowym).

Technika nr 1

Liniowa wsteczna, równoległa do konturu górnej wargi w trzech równoległych względem siebie liniach. Iniekcje igłą 30 G 13 mm. Warstwa – podśluzówkowa (Schemat 1).

Ryc. 1. Po kilkukrotnym powiększaniu ust (A), po zastosowaniu hialuronidazy (B) oraz efekt zabiegu, przy użyciu 1,5 ml Stylage M w technice nr 2 (po pełnym wygojeniu) (C).

Schemat 1. Technika liniowa wsteczna, równoległa do konturu górnej wargi w trzech równoległych względem siebie liniach.
Ryc. 2. Technika nr 1, cięcie w płaszczyźnie strzałkowej (preparat kadawerowy).

Ryc. 3. Porównanie wyglądu ust po powiększaniu w technice nr 1 (B) i technice nr 2 (A).

Ryc. 4. Przed zabiegiem (A) oraz po pełnym wygojeniu (B) po zastosowaiu 1 ml Stylage Lips Plus w technice nr 1.

Celem uwidocznienia ułożenia produktu w wardze, iniekcja została wykonana za pomocą koloryzowanego kwasu hialuronowego w wargę nieutrwalonego preparatu kadawerowego. Następnie wykonano cięcie w płaszczyźnie strzałkowej przez miejsce iniekcji (Ryc. 2). Uwidoczniono trzy równoległe pasma kwasu hialuronowego oddzielone między sobą tkanką i układające się w kształcie półksiężyca.

Schemat 2. Technika wachlarzowa, prostopadła do konturu górnej wargi.
Ryc. 5. Technika nr 2, cięcie w płaszczyźnie strzałkowej (preparat kadawerowy).

Przeprowadzone badanie potwierdziło, iż po zastosowaniu techniki nr 1 wargi po pełnym wygojeniu układają się z profilu w zaokrąglony kształt (Ryc. 3). Widoczność suchej śluzówki czerwieni wargowej umiarkowanie zwiększa się. Po wielokrotnych iniekcjach w ww. technice obserwuje się tzw. „przodowanie” warg.
W technice nr 1 najczęstszym wskazaniem do jej zastosowania jest konturowanie i przywracanie utraconej objętości ust u kobiet po 40. roku życia (Ryc. 4). Ewentualny niekorzystny efekt estetyczny zazwyczaj wynika z nieprawidłowej kwalifikacji pacjenta lub nadmiernej ilości wstrzykniętego kwasu

Technika nr 2

Wachlarzowa, prostopadła do konturu górnej wargi. Kierunek iniekcji – od konturu przez całą wysokość suchej czerwieni wargowej w kierunku mokrej śluzówki wargi górnej. Iniekcje igłą 30 G 13 mm. Warstwa podśluzówkowa (Schemat 2).
Celem uwidocznienia ułożenia produktu w wardze, iniekcja została wykonana za pomocą koloryzowanego kwasu hialuronowego w wargę nieutrwalonego preparatu kadawerowego. Następnie wykonano cięcie w płaszczyźnie strzałkowej przez miejsce iniekcji (Ryc. 5). Uwidoczniono sztywne pasmo kwasu hialuronowego na całej wysokości suchej czerwieni wargowej.

Ryc. 6. Przed zabiegiem (A) oraz po pełnym wygojeniu (B) po zastosowaniu w odstępie czasowym 6 mies. 0,5 ml Stylage M oraz 1ml Stylage Lips Plus w technice nr 2.

Ryc. 7. Przed zabiegiem (A) oraz po pełnym wygojeniu (B) po zastosowaniu w kilkumiesięcznych odstępach czasowych 1ml Stylage M oraz 0,8 ml Stylage Lips Plus w technice nr 2.

Ryc. 8. Po nieprawidłowym wieloletnim powiększaniu ust (A) oraz efekt po zastosowaniu hialuronidazy
i powiększeniu ust przy użyciu 1 ml Stylage M w technice nr 2 (po pełnym wygojeniu) (B).

W obserwacji klinicznej technika nr 2 powoduje znaczne zwiększenie wysokości suchej czerwieni wargowej z tendencją do ułożenia śluzówki „na płasko” z profilu. Zabieg powiększania ust tą techniką przyczynia się do zasłonięcia dziąseł przy uśmiechu (po przez zwiększenie wysokości widocznej czerwieni wargowej), co może być wykorzystane przy korekcji uśmiechu dziąsłowego (Ryc. 6). Z drugiej strony,
u pacjentów z prawidłową widocznością łuku zębowego, zastosowanie tej techniki może spowodować jego zasłonięcie, co nie zawsze wiąże się z korzystnym efektem estetycznym.
Prawidłowe wykonanie zabiegu w tej technice wymaga doświadczenia, przede wszystkim
w równomiernym rozłożeniu preparatu w taki sposób, aby stworzyć sztywną płaską konstrukcję
w warstwie podśluzówkowej (Ryc. 7). Niekorzystne efekty estetyczne najczęściej wynikają z błędów
w technice podania (Ryc. 8).
Należy również pamiętać, iż w niektórych typach anatomicznych ust (ze sztywną i ściętą pod spód śluzówką, długą skórną częścią wargi górnej) ta technika nie jest w stanie optycznie „ułożyć” ust na płasko z profilu.

Technika nr 3

Łączy elementy dwóch wcześniej opisanych technik i polega na wykonaniu jednego obszernego wachlarza z miejscem wkłucia w punkcie Glogau-Kleina po każdej stronie ust, bez iniekcji w środkowej części górnej wargi. Iniekcje igłą 30 G 25 mm (Ryc. 9). Warstwa podśluzówkowa (Schemat 3).

Schemat 3. Technika łącząca dwie poprzednie.
Ryc. 9. Igła 30 G 25mm (z góry), igła 30 G 13 mm (z dołu).

Ryc. 10. Przed zabiegiem (A) oraz po pełnym wygojeniu (B) po zastosowaniu 1 ml Stylage Lips Plus w technice nr 3.

Ryc. 11. Przed zabiegiem (A) oraz po pełnym wygojeniu (B) po zastosowaniu 2 ml Stylage Lips Plus w technice nr 3.

Technika pozwala na uzyskanie umiarkowanego stopnia powiększenia ust wraz ze zmianą kształtu górnej wargi. Charakterystyczne dla tej techniki jest znaczne podkreślenie łuku Kupidyna z uniesieniem punktów Glogau-Kleina i jednoczesną poprawą widoczności łuku zębowego w linii środkowej (Ryc. 10).
Technika ta może być zastosowana do wyprostowania zaokrąglonego kształtu łuku Kupidyna (Ryc. 11), zaznaczenia punktów Glogau-Kleina oraz u pacjentów z wyjściowo mało widocznym łukiem zębowym.
Wiedza o zachowaniu śluzówki po iniekcji kwasu hialuronowego może pozwolić lekarzowi łączyć elementy z wyżej wymienionych technik, aby otrzymać jeszcze bardziej pożądany efekt końcowy.

Artykuł ukazał się w numerze 3 (51)/2022 dwumiesięcznika Aesthetica i powstał we współpracy z lek. Natallią Romanowską.

Artykuły

Dowiedz się więcej o medycynie estetycznej

Publikacje naukowe, artykuły medyczne, badania kliniczne, protokoły zabiegowe i wiele więcej. Dostarczamy i tworzymy bazę wiedzy szytą na miarę lekarza medycyny estetycznej – zapoznaj się treściami, które pozwolą Ci udoskonalić swoje umiejętności!

Wolumetria

Nowatorska metoda nauczania anatomii i doskonalenia umiejętności w zakresie iniekcji wypełniaczy tkankowych S.A.F.E Training

Czytaj artykuł